הודעות ועדכונים

תזכורת למבצעים החלפת מחזיקים בנכס

לאחר שינוי החלפת מחזיקים באגף ההכנסות בעיריית אשקלון, יש להגיע גם למחלקת שירות הלקוחות בתאגיד מי אשקלון על מנת לבצע את החלפת המחזיקים לרבות הפעולות המשלימות של עדכון נפשות, עדכון הוראת קבע וכו'.

מה חדש
כתבות