דירקטוריון החברה

 

 יו"ר הדירקטוריון: עו"ד הילה רווח 

 
חברים: 

  • עו"ד ליליאן לוגסי

  • עו"ד הילה רווח

  • עו"ד איתן בן עמי

  • עו"ד ניצה שטרית 

  • מר שמאור סימוןשירות לתושב