האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >
(צרכן, חברה, עו"ד וכו')
(שם החברה)
יש לצרף מכתב פניה מנומק.
נא לצרף המסמכים הבאים:
מכתב פניה
חשבון מים
דרישה לתשלום חוב
תיקון קריאה/צריכה
הו"ק
החלפת משלמים
עדכון נפשות
אסמכתאות נוספות
*ניתן לעלות קבצי: jpg, Pdf, Bmp עד 2 Mb.
ניתן לסמן יותר מקובץ אחד ע"י לחיצה על ctrl
*ללא הפרטים המזהים ומסמכים מצורפים בקשתך לא תטופל.
שירות לתושב