האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

הצלחה למחקר לאיתור מוקדי התפרצות קורונה בישראל – בביוב

חברת 'קנדו' בשיתוף חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון והטכניון ובסיוע תאגיד מי אשקלון, הצליחו לאתר מוקדי התפרצות קורונה באמצעות מי הביוב בפיילוט שבוצע בעיר. "ניטור מי הביוב הוא כמו בדיקת דם לעיר שלמה; מהמחק עולה כי הנגיף אינו יכול לגרום להדבקה דרך מערכת העיכול

 

חברת 'קנדו' לניטור שפכים, בשיתוף חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון והטכניון ובסיוע תאגיד מי אשקלון, הצליחו לאתר נגיפי קורונה במי שפכים בעיר שנבחרה לשמש כמוקד לביצוע פיילוט ישראלי. השיטה המהירה עשויה לסייע לעצור את התפשטות הקורונה באזורים נגועים, שכן תוצאותיה יכולות להקדים תוצאות החקירות האפידמיולוגיות.

ממצאי המחקר, שנערך בכל רחבי העיר, הצביעו על יכולת לאיתור מוקדם של מוקדי התפרצות, עד לרמת השכונה ואף הרחוב.

העיר אשקלון נבחרה כאתר הניסוי כיוון שמספר המקרים המאומתים בה נמוך יחסית. אולם במהלך הפיילוט נמצאו ממצאים שונים לחלוטין: כמות גבוהה של שאריות וירוס נמצאו במי הביוב, ששימשו כאמצעי לגילוי מוקדם של התפרצות בשכונה בעיר.

בישראל, אימצו החוקרים שיטה בינתחומית לפיתוח טכנולוגיית הניטור של זרם הביוב, שמתחילה במוקד השפכים ומתקדמת "נגד הזרם" לכיוון העיר עצמה. הטכנולוגיה של קנדו עושה שימוש במערך חיישנים שהוצבו בפתחי ביוב רבים בעיר בסיוע עובדי תאגיד מי אשקלון שליוו את פריסת החיישנים, לצד שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובינה מלאכותית.

במהלך הפיילוט, נעשה שימוש בניתוח מי שפכים תעשייתיים, וכך הסיקו החוקרים מה הוא מספר הנדבקים בקורונה על ידי שימוש במידע הזמין, כולל לקיחה בחשבון של גורמים כמו רכיבים במי הביוב העשויים להשמיד את הווירוס וקצב הזרימה שמדלל את ריכוזו במים.

על פי הידוע, וירוס הקורונה נמצא גם בהפרשות המעיים, אולם אין עדויות להדבקה פקו אוראלית  - כלומר מחשיפה ליציאות או ממזון מזוהם. ככל הנראה הנגיף אינו יכול לגרום להדבקה דרך מערכת העיכול, אלא רק באמצעות רסיסי רוק הנפלטים ממערכת הנשימה של אדם נגוע, והנקלטים בלוע או באף של אדם אחר. עם זאת, הולכת וגוברת ההערכה שניתן להשתמש בממצאי נוכחות וירוס הקורונה בהפרשות לאיתור אזורים נגועים.

השימוש בשיטת ניטור נגיף הקורונה במי השפכים נמצא עדיין בשלבים ראשוניים. עוד קיים צורך להבין היטב מהי כמות הנגיף שמשתחררת מאדם בודד בצואה, על מנת שניתן יהיה להסיק בצורה טובה כמה נדבקים מייצגים הריכוזים שמתגלים בביוב. בנוסף, על המדענים לגלות מהו סף הרגישות של הבדיקות - כלומר, מתחת לאיזה ריכוז הנגיף לא יתגלה בבדיקה אפילו אם הוא קיים בביוב.

בין החוקרים שהשתתפו בפיילוט היו מומחים לווירולוגיה, הנדסת מים, רפואה, אפידמיולוגיה, ביוסטטיסטיקה ומומחים לבריאות הציבור. החוקרים הצליחו לכמת את המידע שנאסף ולתאר במדויק את הממצאים האפידמיולוגיים והסביבתיים. ממצאי הפיילוט, כאמור, עשויים לספק לרשויות יכולת איתור מוקדמת של התפרצויות קורונה ועשויים לסייע בצמצום אזורי סגר. זיהוי מוקדם של מוקדי התפרצות יאפשרו טיפול מדויק בהרבה ואף עשוי למנוע סגרים נרחבים.

"ניטור מי הביוב הוא כמו בדיקת דם לעיר שלמה", אומר ארי גולדפרב, מנכ"ל קנדו. "הממצאים הראשוניים והמבטיחים מהפיילוט שלנו, מראים שהמערכות המתקדמות שלנו לניטור שפכים יכולות לסייע באיתור מוקדם של התפרצויות ואף לגלות את חומרתן. ביחד עם שותפינו מאוניברסיטת בן-גוריון והטכניון, הדגמנו שביכולתנו לספק לרשויות תובנות שעל-פיהן ניתן לפעול ולהתריע על מוקדי התפרצות - אפילו לפני שתושביהם מפתחים תסמינים. התקווה שלנו היא שנצליח לסייע לערים ברחבי העולם למנוע סגרים נרחבים ולסייע בטיפול של התפרצויות בעתיד".

שירות לתושב