פרופיל החברה


רשויות בעלות מניות: עיריית אשקלון ועיריית נתיבות 
צורת התאגדות: חברה בע"מ
מועד התאגדות: 27 ליולי, 2010
מספר ח"פ: 514478726 


בעלי תפקידים:

  • מנכ"ל בפועל וחשב התאגיד: רו"ח שי שמעון חזוט 
  • מהנדס ראשי: אינג' איגור רוזנטל
  • מנהל תפעול: מר איציק טרם
  • מנהל תפעול - נתיבות: מר עמי רווח
  • יועץ משפטי: עו"ד דובי ליבנה
  • מנהל שרות לקוחות וגביה: גב' בקי אבנעים
  • מנהלת שרות לקוחות וגביה נתיבות: גב' מירי טהור
  • מנהלת פניות ציבור: גב' אורלי חן


משרדים ראשיים:

כתובת: רחוב אבן עזרא 35 קומה 1 ( מעל "שילב")
טל': 08-6793000
פקס: 08-6793005
טלפון מוקד טלפוני: 1-800-800-277





שירות לתושב