מכרזים

תאריך פרסום:  1.9.2017

מועד אחרון להגשה: 28.9.2017תאריך פרסום:  18.8.2017

מועד אחרון להגשה: 13.9.2017 בשעה 12:00


תאריך פרסום:  18.8.2017

מועד אחרון להגשה: 13.9.2017 בשעה 14:00
תאריך פרסום:  10.3.2017

מועד אחרון להגשה: 6.4.2017

סטטוס: הסתיים


 

תאריך פרסום:  13.1.2017

מועד אחרון להגשה: 22.2.2017

סטטוס: הסתיים


 

תאריך פרסום:  30.12.2016

מועד אחרון להגשה: 26.1.2017

סטטוס: הסתיים


 

תאריך פרסום:  8.12.2016

מועד אחרון להגשה: 22.12.2016

סטטוס: הסתיים


 

תאריך פרסום:  29.7.2016

מועד אחרון להגשה: 31.8.2016

סטטוס: הסתיים


 

תאריך פרסום:  1.4.2016

מועד אחרון להגשה: 4.5.2016

סטטוס: הסתיים


שירות לתושב