האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

בקרוב: שדרוג תשתיות ביוב לאורך כביש רבין

העבודות יבוצעו על רקע הגידול הצפוי במספר התושבים עם השלמת בניית השכונות החדשות במסגרת 'הסכם הגג'.

בימים האחרונים הסתיים שלב המכרז לביצוע עבודות לשדרוג תשתיות ביוב לאורך כביש רבין ובקרוב יחל הקבלן שנבחר את ביצוע העבודות שהיקפן כ-35 מיליון שקלים.

העבודות מבוצעות בתשתית מיושנת שתעבור שדרוג משמעותי, חידוש והגדלת הספיקה ותיתן מענה לגידול הצפוי במספר התושבים בעיר, עם השלמת בניית השכונות החדשות במסגרת 'הסכם הגג'.

תשתית הביוב האמורה משתרעת כמעט לכל אורכו של כביש רבין, ותיתן מענה גם לשכונות הקיימות.

העבודות צפויות להימשך כשנתיים. בתאגיד מי אשקלון הנחו את הקבלן להימנע ככל הניתן מהפרעה לתנועה, כך שהעבודות יבוצעו לסירוגין, במקטעים שונים לאורך נתיב אחד בכביש, תוך דחיקת צינור הביוב החדש בטכנולוגיה חדישה מפתח הבור ועד לנקודת החיבור הקרובה.

עבודה בשיטה הזו תחסוך זמן עבודה משמעותי וכן תצמצם למינימום את ההפרעה לתנועת כלי הרכב באחד הצירים הסואנים בעיר.

במקביל, יחל תאגיד המים בביצוע עבודות לשדרוג קו סניקה מתחנת השאיבה בשכונת 'אגמים' לאורך כ-2 ק"מ, מכביש רבין עד לרחוב 'האילה'. העבודות בפרוייקט זה צפויות להתחיל כבר בחודש הקרוב ולהסתיים בתוך כשישה חודשים.

 

שירות לתושב